W jakich przypadkach PZU odmówi odszkodowania?

 

Od każdej ochrony ubezpieczeniowej są wyjątki, oficjalnie określane jako wyłączenia odpowiedzialności. Za co PZU nie odpowiada? Poznaj kilka wybranych przykładów:

 • Karty płatnicze i papiery wartościowe
 • Bilety komunikacji miejskiej
 • Dzieła sztuki, kamienie szlachetne i trofea myśliwskie
 • Dane przechowywane w nośnikach np. na komputerze
 • Zwierzęta inne niż domowe
 • Sprzęt medyczny, pojazdy lądowe
 • Klucze do samochodu i budynków, które nie są ubezpieczone

Dodatkowo nie są brane pod uwagę szkody powstałe w wyniku:

 • Zabrudzenia lub odbarwienia elewacji na skutek opadu lub oblania
 • Naturalnego zużycia sprzętów np. zasłony się odbarwią, a pralka ulegnie awarii na skutek zużytych części
 • Zawilgocenia pomieszczeń z wyjątkiem zalania lub powodzi
 • Rozbicia lub pęknięcia przedmiotów np. płyty indukcyjnej, wyświetlaczy i monitorów
 • Zaginięcia, sprzedaży, darowizny, zamiany ubezpieczonych przedmiotów
 • Wyłudzenia ubezpieczonych przedmiotów wskutek oszustwa
 • Winy ubezpieczonego lub wyrządzone umyślnie także przez innych domowników

Warto pamiętać, że odszkodowanie nie przysługuje również, gdy jako właściciel nie dopełnisz swoich obowiązków. Przykładowo mieszkanie nie będzie odpowiednio zabezpieczone np. zostawisz otwarte drzwi lub nieszczelne okno, złodziej odwiedzi Twój dom i pochwyci cenne wyposażenie. 


Przeczytaj więcej w OWU na s. 14 lub
w poradniku dla właścicieli przygotowanym przez PZU